top of page

Samostatné investiční celky

Dodávka investičních celků na klíč i částečné dodávky, prováděcí projekty a statické výpočty. Dodávka – část stavební, strojně technologická, elektro, SW aj.

Možnost úpravy stávajících technologických provozů, montáž - dle požadavků a potřeb stávající technologie, technické návrhy a řešení přizpůsobené v maximální míře požadavkům zákazníka.

bottom of page