top of page

Dřevozpracující průmysl

Rohová stanice 2004 (ČR)

 • Cca 2400x6000 mm

 • Tažné řetězy s vulkanizovanou pryží

 • Pohon Sew 2x 3 kW

 • Realizace 2004, Jihlava

Kotva 1

Redlery na dřevní hmotu (ČR)

Redler 1000x28000 mm

 • Centrální tažný řetěz

 • Pohon SEW 1x 15 kW

 • Qm = 50 tun/hodinu

 • Realizace 2003, Jihlava

Redler 1000x28000 mm

 • Stavebnicové řešení

 • 1 x zalomení

Hrubotřídič primární

 • Tažný řetěz – kované provedení

 • Doávka řetězu - Branscheid

Kotva 2

Dávkovací zásobník pro OSB štěpky pro dřevařský průmysl (Bulharsko)

Dávkovací zásobník na mokré OSB štěpky

 • Specielní dávkovací zásobník pro OSB štěpky

 • Počet pohonů na 1 zásobník 6 ks (cca 50 kW celkem)

 • Hmotnost zásobníku – cca 58.000 kg

 • Realizace 2001, Bulharsko

 

Dávkovací zásobník na mokré OSB štěpky

 • Pohon fy SEW

 • Pohyblivé dno – speciální článkový dopravník

 • Roznášecí řetězový dopravník v horní části zásobníků

 • Sytém rozmetacích hřídelí v hlavě zásobníku

Dávkovací zásobník na mokré OSB štěpky

 • Otevřená zadní vrata dílů na snadno přepravitelné díly

Kotva 3

Dávkovací šneky na dřevní hmotu (ČR)

Násypka + 6-šnek 450-6000 mm

 • Vynášecí objem 450m3/hodina

 • 6 ks šnek na dně násypky

 • Tuhé konstrukční provedení

 • Realizace 2001

 • Lokalita Jihlava

 

Násypka +6-šnek 450-6000 mm

 • Pohony od fy SEW Eurodrive

 • Příkon 2x 15 kW

 • Stavebnicové provedení

 • Pasový dopravník navazující na stávající technologii

Násypka + 6-šnek 450-6000 mm

 • Stav po ročním provozu

 • Provoz i v zimním období

 • Plnění kolovým nakladačem – objem lžíce cca 4 m3

Kotva 4

Diskové třídiče na dřevní hmotu (Polsko)

Diskový třídič na drobné štěpky

 • 1980x4050 mm

 • Pohon SEW 2 x 4 kW

 • 28 válců

 • Realizace 2000, Polsko

Kotva 5

Diskový třídič (ČR)

 • 630x1990 mm

 • 8 hřídelí, hrubé podíly

 • Pohon Sew 3 kW

 • Lokalita Slovensko