top of page

Historický vývoj společnosti

Základy společnosti Strojírny Prachovice s.r.o. byly položeny již v 80. letech, kdy došlo k výstavbě nového závodu na výrobu cementu v tehdejší Cementárně Prachovice.

 

V této době byly cementárny v tehdejším Československu sdruženy pod Generální ředitelství CEVA (Cementárny a Vápenky). 

Více o historii společnosti

Zkušenosti již od roku 1979

V rámci dlouhodobých záměrů byl v roce 1979 dobudován v Cementárně Prachovice servisní strojírenský závod, jehož úkolem bylo především zajištění strojních potřeb všech tehdejších cementáren v Československu. Tomuto záměru bylo podřízeno i vybavení strojního závodu příslušnou technikou , tak aby bylo možné provádět většinu servisní opravárenské činnosti pro těžké provozy cementárenských linek. 


Tento servisní závod plnil svoji funkci až do 90. let. Po roce 1989 se cementárna Prachovice v rámci privatizčních procesu přiřadila ke světové cementárenské skupině Holderbank (nyní Holcim Group) a zařadila se tak mezi přední světové producenty cementu a služeb spojených se stavebními hmot.

Základy firmy Strojírny Prachovce s.r.o.

V této době došlo také k osamostatnění servisního strojního závodu a v roce 1994 byla založena samostatná dceřiná společnost CEVA Prachovice s.r.o., kde majoritním vlastníkem byla fy Cementárna Prachovice a.s. V tomto období firma CEVA Prachovice s.r.o. plnila nadále především servisní potřeby mateřské firmy, ale docházelo zde zároveň i k orientaci na externí zákazníky mimo cementárenský průmysl.
V roce 1998 došlo k vyvrcholení privatizačních tendencí a k úplnému oddělení strojního závodu CEVA Prachovice s.r.o. od mateřské firmy Cementárny Prachovice a.s. V rámci vytvoření zcela samostatného subjektu došlo také k přejmenování firmy.

bottom of page